Häkkilän Erä-Veikot

TERVETULOA HÄKKILÄN ERÄ-VEIKKOJEN KOTISIVUILLE!

Seuran vuosikokous

Häkkilän erämajalla sunnuntaina 26.3.2023 klo 15.00. Ruokatarjoilu kokouksen jälkeen.

Tervetuloa!

TIEDOTE HIRVIJAHTIIN LIITTYEN

Hirviporukan johtajana jatkaa Pentti Häkkinen. Varajohtajia ovat seuraavat henkilöt: 1.varajohtaja (Omariista vastuuhenkilö) Heikki Vauhkonen, 2. varajohtaja Veli Manninen ja 3. varajohtaja Pasi Häkkinen.

Osallistumismaksu 100 euroa. Osallistumismaksu tulee maksaa viimeistään 30. syyskuuta hirviseurueen tilille (Häkkilän Erä-Veikkojen hirviseurue, FI38 5042 0020 0209 04). Hirvijahtiin voidaan ottaa mukaan enintään 5 vapaa-ajan asukasta, halukkaan tulee tehdä hakemus hirviporukan johtajille 25.9.2022 mennessä.

Ampujille asetettiin ehdoksi jahtiin pääsyyn, että hänen täytyy suorittaa koeammunta 30.9.2022 mennessä, jossa pitää saada vähintään 6 osumaa kymmenestä juoksevaan hirveen. Ampujalla voi olla tuuraaja, joka toimii ajomiehenä.

Hirvitornien tekotalkoot/passilinjojen raivaus 17.9.2021 klo 9.00. Kokoontuminen majalla. Talkoista saa yhden pisteen hirvijahtiin. Hirvijahdin aloitus lauantaina 8.10.2020 klo 7.00 Häkkilän erämajalla.

VUOSIKOKOUS JA PILKKIKISAT

Häkkilän Erä-Veikkojen vuosikokous pidetään Häkkilän erämajalla sunnuntaina 27.3.2022 klo 13.00. Vuosikokousasioiden lisäksi käsitellään sääntömuutosehdotus.

Häkkilän Erä-Veikot -metsätysseura kutsuu jäsenet ja maanvuokraajat perheineen pilkkikilpailuun sunnuntaina 27.3.2022. Kookoontuminen Häkkilän erämajalla klo 8.30.

Tervetuloa!