Häkkilän Erä-Veikot

TERVETULOA HÄKKILÄN ERÄ-VEIKKOJEN KOTISIVUILLE!

TIEDOTE HIRVIJAHTIIN LIITTYEN

Hirviporukan johtajana jatkaa Pentti Häkkinen. Varajohtajia ovat seuraavat henkilöt: 1.varajohtaja (Omariista vastuuhenkilö) Heikki Vauhkonen, 2. varajohtaja Veli Manninen ja 3. varajohtaja Pasi Häkkinen.

Osallistumismaksu 100 euroa. Osallistumismaksu tulee maksaa viimeistään 30. syyskuuta hirviseurueen tilille (Häkkilän Erä-Veikkojen hirviseurue, FI38 5042 0020 0209 04). Hirvijahtiin voidaan ottaa mukaan enintään 5 vapaa-ajan asukasta, halukkaan tulee tehdä hakemus hirviporukan johtajille 25.9.2022 mennessä.

Ampujille asetettiin ehdoksi jahtiin pääsyyn, että hänen täytyy suorittaa koeammunta 30.9.2022 mennessä, jossa pitää saada vähintään 6 osumaa kymmenestä juoksevaan hirveen. Ampujalla voi olla tuuraaja, joka toimii ajomiehenä.

Hirvitornien tekotalkoot/passilinjojen raivaus 17.9.2021 klo 9.00. Kokoontuminen majalla. Talkoista saa yhden pisteen hirvijahtiin. Hirvijahdin aloitus lauantaina 8.10.2020 klo 7.00 Häkkilän erämajalla.

VUOSIKOKOUS JA PILKKIKISAT

Häkkilän Erä-Veikkojen vuosikokous pidetään Häkkilän erämajalla sunnuntaina 27.3.2022 klo 13.00. Vuosikokousasioiden lisäksi käsitellään sääntömuutosehdotus.

Häkkilän Erä-Veikot -metsätysseura kutsuu jäsenet ja maanvuokraajat perheineen pilkkikilpailuun sunnuntaina 27.3.2022. Kookoontuminen Häkkilän erämajalla klo 8.30.

Tervetuloa!

TIEDOTE HIRVIJAHTIIN LIITTYEN

Hirviporukan johtajana jatkaa Pentti Häkkinen. Varajohtajia ovat seuraavat henkilöt: 1.varajohtaja (Omariista vastuuhenkilö) Heikki Vauhkonen, 2. varajohtaja Veli Manninen ja 3. varajohtaja Pasi Häkkinen.

Osallistumismaksu 100 euroa. Jahtipäivän aloitusaamuna voi vielä ilmoittautua ja maksaa osallistumismaksun. Osallistumismaksun voi maksaa hirviseurueen tilille (Häkkilän Erä-Veikkojen hirviseurue, FI38 5042 0020 0209 04).

Ampujille ja ampujan tuuraajalle asetettiin ehdoksi jahtiin pääsyyn, että hänen täytyy suorittaa koeammunta, jossa pitää saada 6 osumaa kymmenestä juoksevaan hirveen.

Hirvijahdin aloitus lauantaina 9.10.2020 klo 8.00 Häkkilän erämajalla.