Häkkilän Erä-Veikot

Historia

Metsästysseura Häkkilän Erä- Veikot perustettiin 9. päivänä syyskuuta vuonna 1962. Perustava kokous pidettiin Haukivuoren kunnan Häkkilän kylässä Martti Mannisen talossa, jossa kokouksessa oli saapuvilla 15 metsästyksestä ja riistanhoidosta kiinnostunutta henkilöä, kuten kokouksen pöytäkirja asian ilmaisee. Perustajajäseniä olivat: Kauko Asikainen, Mikko ja Vilho Häkkinen, Erkki, Martti, Otto ja Pentti Manninen, Veikko Nurmi, Lauri, Pauli ja Raimo Nenonen, Leo, Reino ja Tauno Nykänen Sekä Toivo Vauhkonen (Kytölä). Syinä metsästysseuran perustamiseen voidaan mainita: tarve saattaa metsästysharrastus alueella järjestyneeksi toiminnaksi, huoli muutamien riistaeläimien nopeasta vähenemisestä sekä yleinen innostus metsästysseurojen perustamiseen 1960-luvun taitteessa. Lisäksi erityispiirteenä ja merkittävänä vaikuttimena seuran syntyyn oli Häkkilän niemen eteläosissa sijaitseva ns. valtion maat ja niiden silloinen haltija, Nikkarilan hoitoalue ja sen aluemetsänhoitaja Lauri Borg, joka kantoi huolta alueella ”rehottavasta” salametsästyksestä ja kannusti paikallisia metsästäjiä perustamaan metsästysseura, jonka puitteissa metsästystä olisi helpompi valvoa.Logo

Seuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Martti Manninen, tehtävää hän sitten hoitikin ansiokkaasti 28 vuotta, aina kuolemaansa asti. Varapuheenjohtajaksi valittiin Toivo Vauhkonen Kytölästä ja sihteeri-rahastonhoitajaksi ja jäsenkirjuriksi Veikko O. Nurmi. Heidän lisäksi ensimmäiseen johtokuntaan kuuluivat Vilho J. Häkkinen ja Lauri Nenonen. Seura liittyi heti Metsästäjäliiton silloiseen Savo-Karjalan piirin jäseneksi. Seuran toiminta lähti vilkkaasti käyntiin ja jäsenmäärä kasvoi nopeasti ollen vuonna -64 jo yli 30 jäsentä. Suurimmillaan jäsenmäärä oli 70-luvun puoliväliin paikkeilla, yli 60 jäsentä, vakiintuen sitten 50 jäsenen paikkeille.  Vuokrattuja metsästysmaita seuralla oli jo ensimmäisenä toimintavuonna 1500 ha.

Ampumakilpailutoiminnassa innostus varsinkin savikiekkoammuntaan oli jäsenten keskuudessa kova. Tämä innostus on säilynyt jo lähes 40 vuotta ja se on tuottanut paljon mainetta pienelle seurallemme. Menestystä on tullut kaikilla tasoilla riistanhoitoyhdistyksen kilpailuista aina suomenmestaruuskilpailuihin asti. Kirkkaimpina saavutuksina on Tauno Marttisen suomenmestaruudet skeetammunnassa vuonna -86 ja metsästystrap-ammunnan suomenmestaruudet vuosilta -97 ja -98.

Lähteet:

HÄKKILÄ, kylä Kyyveden kainalossa

Veli Manninen

Tässä luettavissa  seuran 60 -vuotisjuhlan kunniaksi seuran päivitetty ja kattavampi historiikki sekä kuvaesitys.