Häkkilän Erä-Veikot

TIEDOTE HIRVIJAHTIIN LIITTYEN

Hirviporukan johtajana jatkaa Pentti Häkkinen. Varajohtajia ovat seuraavat henkilöt: 1.varajohtaja (Omariista vastuuhenkilö) Heikki Vauhkonen, 2. varajohtaja Veli Manninen ja 3. varajohtaja Pasi Häkkinen.

Osallistumismaksu 100 euroa. Osallistumismaksu tulee maksaa viimeistään 30. syyskuuta hirviseurueen tilille (Häkkilän Erä-Veikkojen hirviseurue, FI38 5042 0020 0209 04). Hirvijahtiin voidaan ottaa mukaan enintään 5 vapaa-ajan asukasta, halukkaan tulee tehdä hakemus hirviporukan johtajille 25.9.2022 mennessä.

Ampujille asetettiin ehdoksi jahtiin pääsyyn, että hänen täytyy suorittaa koeammunta 30.9.2022 mennessä, jossa pitää saada vähintään 6 osumaa kymmenestä juoksevaan hirveen. Ampujalla voi olla tuuraaja, joka toimii ajomiehenä.

Hirvitornien tekotalkoot/passilinjojen raivaus 17.9.2021 klo 9.00. Kokoontuminen majalla. Talkoista saa yhden pisteen hirvijahtiin. Hirvijahdin aloitus lauantaina 8.10.2020 klo 7.00 Häkkilän erämajalla.